Välkommen till en hållbar hamn! Hos oss sorterar du dina sopor i båten.

Pant
Kompost (Kompostpåse fås vid incheckning)
Glas – färgat och ofärgat
Tidningar och returpapper

PÅ INGMARSÖ KAN VI INTE ÅTERVINNA FRAKTIONER SOM PLAST, PAPPERSFÖRPACKNINGAR OCH METALL. TA GÄRNA MED DESSA FRAKTIONER TILL ÅVC PÅ FASTLANDET.

TACK FÖR ATT DU DELTAR I KLIMATARBETET!

(VI TAR GÄRNA EMOT FÖRSLAG PÅ FLER MILJÖÅTGÄRDER.)

Sopnedkast för gästhamnen finns endast på SJÖSIDAN av sophuset.

VI FÖLJER ÖSTERÅKERS MILJÖMÅL FÖR SKÄRGÅRD, SJÖAR OCH VATTEN OCH  OCH REGIONENS MILJÖPROGRAM.

VAD GÖR INGMARSÖ GÄSTHAMN FÖR MILJÖN?

– VI KÖPER ENDAST IN FÖRNYBAR ENERGI.

  • VI RENAR OCH AVSALTAR VATTEN FRÅN HAVET OCH BELASTAR EJ GRUNDVATTNET.
  • VI ANVÄNDER ENDAST HÅLLBARA PRODUKTER FÖR HYGIEN OCH RENGÖRING
  • VI SORTERAR SOPOR.

VAD GÖR DU SOM BÅTGÄST FÖR MILJÖN?

  • LEV ETT MILJÖVÄNLIGT BÅTLIV. TÖM TOALETTAVFALL VID EN STATION. ANVÄND INGA GIFTER VID BOTTENMÅLNING. SKRÄPA INTE NER OCH TA HÄNSYN TILL DJUR OCH NATUR.
  • SORTERA SOPOR I BÅTEN. FRAKTIONER DU LÄMNAR HOS OSS ÄR

20220314

 

 

Miljöpolicy och miljömål

Baseras på Österåkers miljömål 2016-2020

  • Skärgård, sjöar och vatten

-Vårt avloppsvatten renas till 100% och släpps ut rent i Östersjön.
Mål: genomförda kontroller utan anmärkning

-Båtlatrin samlas i tank och hämtas på plats
Mål: genomförda kontroller och tillsyn som medför 0% läckage i sjön

-Dricksvatten framställs med avsaltningsanläggning och belastar på så sätt ej direkt grundvattentillgången
Mål: dricksvatten används sparsamt

  • Mark, byggande och boende

-Komposterbara sopor källsorteras av gästen och återbrukas till
jorden på Ingmarsö.
Mål: Mängden komposterbara sopor ska öka med 10% årligen

-Gästerna källsorterar i enlighet med tillgängliga fraktioner, glas,
tidningar, komposterbart och batterier. Kartong och plåt förvaras i
båten och inlämnas för återbruk i hemmahamn
Mål: mängden inlämnade hushållssopor skall minska med 10% årligen

  • Klimat och luft

-Arbetstransporter till och från gästhamnen sker med eldrivna fordon

-Anläggningens energianvändning anpassas efter beläggningen och
minskas till minimikrav utanför säsong

  • Natur och biologisk mångfald

Hamnvärden ger information om Allemansrätten och våra grönområden på Ingmarsö

  • Skadliga ämnen och rena kretslopp

-Dricksvattnet från gästhamnens avsaltningsanläggning är fritt från skadliga ämnen
Mål: kontroller regelbundet utan anmärkning enligt Livsmedelsverkets
och kommunens krav

-Avloppsvattnet renas till 100% i gästhamnens reningsverk och återförs renat till Östersjöns vatten
Mål: kontroller enligt rutin utan anmärkning

-Gästhamnen hanterar farligt avfall enligt kommunens system med
grovsopor                                                                                                            20190529

UPPLEV genuina Ingmarsö ...