Ingmars� G�sthamn
Villkor
 
När du bokar plats i gästhamnen betalar du samtidigt gästhamnsavgiften, 280 SEK, inklusive reservationsavgiften 30 SEK. Betalningen sker i samarbete med Payson
 
Payson är ett av Sveriges ledande företag när det gäller säkra internetbetalningar samt kortbetalningar och är en populär betallösning för e-handeln. Payson erbjuder dig att handla och ta betalt med både bank- och kortbetalningar. Payson är ett svenskt företag.
 
Din bokning avser en gästhamnsplats från kl. 13:00 den dag bokningen avser till kl. 12:00 nästföljande dag. Önskar du stanna kvar längre tid än de 23 timmar du bokat plats för, rekommenderar vi att du bokar hamnplats för de dagar du vill ligga kvar.
 
När du genomfört beställning och betalning av gästhamnsplats sänder vi en bekräftelse på din bokning till den mailadress du uppgivit i beställningen. Du får också ett kvitto via mail från Payson på att din betalning har gjorts. Dessa två mail är dina bevis på att du beställt och betalat för gäst-hamnsplatsen.
 
Om du inte tar den beställda platsen i anspråk återbetalar vi inte gäst-hamnsavgiften. Vi håller den reserverad fram till kl. 18:00, om du inte aviserar sen ankomst på tel 08 542 46 363. Kommer du efter kl. 18:00 och inte har meddelat oss, kan vi inte garantera att din plats finns kvar. Om du genom sen ankomst inte får plats, eller om du inte kommer den dag du beställt, återbetalas inte gästhamnsavgiften.
 
Förtöjning i gästhamnen sker på egen risk.
 
Tystnad iakttas mellan kl 23.00 och 7.00.
 
Grillning skall ske på särskilt anvisad plats. Det är förbjudet att använda grill på egen eller annans båt. Grill får heller inte användas på bryggorna.
 
Toalett får inte tömmas i hamnen. Toalett med direktutsläpp får inte användas i hamnen