Välkommen till Södra Ingmarsö gästhamn

59°27'58.1"N 18°45'15.7"E

Ingmarsös nya gästhamn kommer att kunna öppna 2018 vilket är glada nyheter! Bryggorna är nu på plats för den nya hamnen. Under båtsäsongen 2018 kommer hamnen att vara under uppbyggnad och tillfälliga lösningar kommer att tillämpas. Ingmarsö Utveckling AB kommer att bemanna gästhamnen sommaren 2018. Kontaktinfo till Ingmarsö Utveckling AB för hamnfrågor 2018 finner ni här!

Info/kontakt Ingmarsö gästhamn 2018

 

Fotomontage över brygganläggningens kommande placering vid södra Ingmarsö